Enquête Beroepsbevolking - EBB - 2015

DOI

Doel:
Verstrekken van informatie over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Doelpopulatie:
Personen van 15 jaar en ouder in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking)

Statistische eenheid:
Personen en huishoudens.

Sinds 1987 voortzetting van de Arbeidskrachtentellingen.

Dit DANS-Easy EBB 2015 (52 variabelen) bestand wijkt af van het microdata bestand EBB 2015 (1252 variabelen) dat onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk is. Voor nadere informatie microdata@cbs.nl.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zun-a7df
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67678
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .sav;application/pdf
Coverage
Discipline Economics
Temporal Coverage Begin 2016-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-06-20T11:59:59Z