Veteranen Instituut, IPNV, interview 605

Deze Marineveteraan is naar Indië en Korea uitgezonden. Hij werd opgeroepen voor de dienstplicht en koos toen zelf voor matroos bij de Koninklijke Marine. In Indië voelde hij zich een bezetter. Hij stelde zich zeer onwelwillend op tegenover oefeningen en kon zich zo een beetje drukken. Midden 1950 vertrokken ze naar Korea. Daar hadden ze vuurcontact met de vijand. De sterke hiërarchie die op het schip heerste stond hem niet aan. Hij raakte verwikkeld in verschillende conflicten met zijn meerderen. Achteraf denkt hij dat hij aan PTSS leed. Nu is hij actief in de VOKS.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-26n-3byd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-emfx-ee
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-emfx-ee
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46873
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History