Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1063

De geïnterviewde vertelt over haar familie en jeugd in Indië. Ze vertelt over het werk van haar vader en de verschillende contacten die de familie hierdoor had. De geïnterviewde bleef tijdens de bezetting buiten het kamp. Haar man zat bij het KNIL. De geïnterviewde vertelt over haar ervaringen van deze periode en over die van haar familie en man. Ze gaat in op de omgang tussen mensen van verschillende achtergronden en beschrijft de veranderende houding van Indonesiërs na de capitulatie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xaf-ewq7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2cig-5q
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2cig-5q
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47188
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië