Veteranen Instituut, IPNV, interview 673

In de buurt van Oirschot maakte deze boerenzoon als tiener de mobilisatie- en Duitse bezettingstijd mee. Het gezin ontving na de oorlog via de Marshallhulp een tractor. In november 1946 werd hij opgeroepen voor zijn dienstplicht en geplaatst in Oirschot. Hij vertelt over de opleiding in de zeer strenge winter van 1946-1947 en zijn uitzending naar Nederlands-Indië in januari 1948. Hij geeft zijn visie op de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië en de mate waarin de uitgezonden Nederlandse jongens door de hogere rangen "dom" werden gehouden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xq6-9t8r
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wqj-tpm
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wqj-tpm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35996
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities
Spatial Coverage Oirschot; Den Bosch; Batavia; Java; Noord-Brabant