Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen bij een uitbreiding van het bedrijventerrein WFO-West te Zwaagdijk-Oost, gemeente Wervershoof (N.-H.)

DOI

Het hiervoorliggende onderzoek betreft een uitbreiding van het bestemmingsplangebied voor het bedrijventerrein WFO-West. Hiervoor is in 2004 (Buitenhuis 2004) een inventariserend onderzoek verricht. De conclusie was dat het terrein deel uitmaakt van een getijdevlakte-afzetting. Een verwachte hogere inversierug is niet duidelijk aangetroffen. In het onderzoek van de uitbreiding van dit terrein is de inversierug wel aangetroffen. Deze bevindt zich op een diepte van 50 cm tot minstens 200 cm –mv en lijkt, gezien de intacte gelaagdheid onverstoord. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. De archeologische verwachting voor een hoge inversie- dan wel zandrug in dit gebied is echter hoog. Aanbevolen wordt verder onderzoek in de vorm van een proefsleuf uit te voeren.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z8k-er4f
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:33665
Provenance
Creator Blom, drs M.C.;Buitenhuis, H.;Archaeological Research en Consultancy
Publisher ARC bv
Contributor ARC bv
Publication Year 2008
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact ARC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format CSV;application/pdf
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2008-09-18,2008-05-21,2008-09-18}