Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1522

De geïnterviewde vertelt hoe zij opgroeide in Indië. Hoewel haar ouders uit Nederland kwamen werd zij niet opgevoed zoals veel andere Europese kinderen. Ze woonde ook ene tijd afgelegen van Europese gemeenschappen. De geïnterviewde studeerde in Batavia toen de Japanners binnenvielen. In 1942 werd ze met familie geïnterneerd en kwam in verschillende kampen. Na twee jaar in Nederland te hebben gewoond keerde de geïnterviewde in 1946 weer terug naar Indië en bleef daar tot in 1956. De geïnterviewde vertelt hoe Indië voor haar veranderde na de soevereiniteitsoverdracht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xsv-kfdx
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-fcqb-ih
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-fcqb-ih
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50750
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; West-Java; Noord-Sumatra