Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1010

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1010.1 en 1010.2.

1010.1 De geïnterviewde ging als officier naar Indië en kwam daar bij de militaire geneeskundige dienst. Hij wordt op verschillende plaatsen gestationeerd en keert een keer terug naar Nederland. Hij beschrijft zijn werkzaamheden als arts. Na tegenstand moet hij zich overgeven aan de Japanners. Fouten in het commando droegen hier aan bij. Hij wordt als krijgsgevangene gevestigd in de voormalige KNIL-kazerne. Hij beschrijft de situatie in het kamp en zijn werk daar als arts. Hij vertelt over stiekem geld inzamelen voor het hospitaalschip.

1010.2 De geïnterviewde werkt na de oorlog als arts in Indonesië. Zijn praktijk begint heel kleinschalig, maar groeit enorm. Hij vertelt over de politieke ontwikkelingen in die periode. Toen de geïnterviewde met zijn vrouw terug wilde keren naar Nederland werd dat erg bemoeilijkt vanwege spanningen en gebrek aan vervoer. De geïnterviewde gaat in op de situatie na terugkeer in Nederland, hij voelt zich door de regering in de steek gelaten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xqu-pznh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vz41-m4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46361
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nederland