Enquête Beroepsbevolking - EBB - 2018

DOI

Doel:
Verstrekken van informatie over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Doelpopulatie:
Personen van 15 jaar en ouder in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking)

Statistische eenheid:
Personen en huishoudens.

Sinds 1987 voortzetting van de Arbeidskrachtentellingen.

Dit DANS-Easy EBB 2018 bestand wijkt af van het microdata bestand EBB 2018 dat onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie microdata@cbs.nl.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-27b-vtyc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:156406
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Centraal Bureau voor de Statistiek
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .csv;.dta;.por;application/pdf;.sav
Discipline Economics
Temporal Coverage Begin 2019-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-12-13T11:59:59Z