Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven Fort Marina, fase 1, Warmond Gemeente Teylingen IDDS Archeologie-rapport 1767

In opdracht van Kepton Warmond BV heeft archeologisch onderzoeksbureau IDDS Archeologie op vrijdag 22 mei 2015 fase 1 van een inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven uitgevoerd in het plangebied Fort Marina aan de Burgemeester Ketelaarstraat in Warmond, gemeente Teylingen. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande herontwikkeling van de jachthaven Fort Marina naar vier appartementencomplexen van het Hof van Leede. Tijdens het veldwerk zijn conform het PvE twee proefsleuven aangelegd. De noordelijke proefsleuf lag haaks op de Burgemeester Ketelaarstraat. In het midden van deze proefsleuf is een sloot aangetroffen die vermoedelijk uit de 17e eeuw dateert. Dit is het enige spoor uit deze werkput. Werkput 2 is aangelegd op de zuidelijke gevel van een 20e eeuws pand dat in 2010 is afgebrand en gesloopt. De sleuf was eigenlijk ten zuiden van het pand gepland, maar dit bleek niet mogelijk te zijn. De bovengrond waarin archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd worden verwacht, is ter plaatse van het voormalige pand verdwenen. De aangetroffen resten wijzen niet op een behoudenswaardige vindplaats in fase 1. Er wordt daarom geen nader onderzoek nodig geacht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-24r-dwr5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4bwv-ch
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4bwv-ch
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:70000
Provenance
Creator Koekkelkoren, A.M.H.C. (IDDS Archeologie); Moerman, S. (IDDS Archeologie)
Publisher IDDS Archeologie
Contributor IDDS Archeologie
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.510 LON, 52.200 LAT); Fort Marina; Warmond; Gemeente Teylingen; Provincie Zuid-Holland