Cultuurhistorische verkenning Vossenberg-west I, II en Noordwesttangent-midden Gemeente Tilburg BILAN 2000.4

onderzoeksrapport

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xps-92pn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1qd-bz7
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1qd-bz7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:22848
Provenance
Creator Dijk, H. van; Biggelaar, F. van den; Sprew, B. van
Publisher Bilan, Fontys Hogescholen
Contributor Bilan, Fontys Hogescholen
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Noord-Brabant; Vossenberg; Noordwesttangent-midden