Zaltbommel Gasfabriek Een 18e eeuws ravelijn voor de Oenselsepoort te Zaltbommel

DOI

Er zijn tijdens de begeleiding resten van de vestingwerken uit de 18e eeuw aangetroffen. Voor de aanwezigheid van een vermoedde burcht uit de 10e eeuw zijn geen aanwijzingen. Vrijwel alle onderzochte vlakken en niveau’s bestonden uit ophogingslagen waarin geen patroon kon worden ontdekt. Wel is verspreid over het terrein aardewerk aangetroffen, waarbij de vroegste scherven uit de 10e eeuw stammen. Dit materiaal is waarschijnlijk van elders aangevoerd als onderdeel van de ophogingspakketten. Tevens zijn de funderingen van de twee gashouders aangetroffen, alsmede de uitgebroken funderingen van de voormalige dienstwoning. Van de dienstwoning is bekend dat deze in de vroege 20e eeuw is gebouwd en recentelijk is gesloopt.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-29h-2uqd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:122108
Provenance
Creator Jezeer, W.
Publisher ADC
Contributor Gelderland;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Gelderland;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format xlsx;docx;ms access 2003;jpeg;mapinfo tab;ms word document 2003;pdf;tif;xls;ms word document 2007
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2014-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-06-21T11:59:59Z