Getuigen Verhalen, Anna's Stille Strijd: Doven in de oorlog, interview 02

DOI

Geinterviewde is de nicht van geinterviewde 01 met wie ze samen in Auschwitz heeft gezeten. Geinterviewde is zelf niet doof maar kent geinterviewde 01 al sinds haar jeugd, ze hebben een manier gevonden om met elkaar te communiceren. Dit heeft geinterviewde 01 het leven gered in het concentratiekamp. Geinterviewde geeft aan dat geinterviewde 01 snel van begrip was en bijzonder flink. Niemand in het kamp wist dat ze doof was, anders had ze het niet overleefd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zzd-4yzb
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40944
Provenance
Creator AVA filmproducties
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Tom Linszen : interviewer (doof);Willy Lindwer: interviewer;Alice Zwaal: doventolk
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Tom Linszen : interviewer (doof);Willy Lindwer: interviewer;Alice Zwaal: doventolk
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format video/mp4
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage Begin 2007-06-26T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-04-07T11:59:59Z