Enquête Beroepsbevolking - EBB - 2016

DOI

Doel:
Verstrekken van informatie over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Doelpopulatie:
Personen van 15 jaar en ouder in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking)

Statistische eenheid:
Personen en huishoudens.

Sinds 1987 voortzetting van de Arbeidskrachtentellingen.

Dit DANS-Easy EBB 2016 bestand wijkt af van het microdata bestand EBB 2016 dat onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie microdata@cbs.nl.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-26j-x8wp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:80017
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format PDF;SAV;application/pdf
Coverage
Discipline Economics
Temporal Coverage Begin 2016-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-04-09T11:59:59Z