Breda, Greenery. Deelgebied 3 en 4: Inventariserend Veldonderzoek - Proefsleuven. Deelgebied 3: Opgraving BAAC 06.377

DOI

Van 23 t/m 30 november 2006 heeft BAAC bv, in samenwerking met het Bureau Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda, in opdracht van Greenery Vastgoed bv een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd in het plangebied Greenery (deelgebied 3 en 4) te Breda. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek vormt de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied, waarbij o.a. gedacht wordt over de vestiging van nieuwe bedrijven, infrastructuur en waterberging. De in dit kader noodzakelijke activiteiten hebben als gevolg dat de in de bodem aanwezige archeologische resten verstoord gaan worden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z66-bxw5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40066
Provenance
Creator Weerden, J.F. van der
Publisher BAAC bv
Contributor Greenery Vastgoed bv; BAAC bv, 's-Hertogenbosch
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Greenery Vastgoed bv; BAAC bv, 's-Hertogenbosch
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format 35 p.
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "," "}
Temporal Coverage {2010-01-11,2007-09,2010-01-07}