Veteranen Instituut, IPNV, interview 1065

De geïnterviewde kwam in 1946 bij het Korps Mariniers. Hij vertelt over de opleiding en hoe hij in 1947 naar Indie vertrok. Hij vertelt over de routine aan boord en over de aankomst bij de Goebengkazerne. Hier kreeg hij verdere opleiding. De geïnterviewde praat over de activiteiten tijdens de eerste en tweede politionele actie. Hij vertelt over de patrouilles, de rantsoenen en de Indonesische eenheden op Java. Hij vertelt over de medische zorg en het sneuvelen van mannen. Hij merkte dat hij onterecht niet bevorderd werd en solliciteerde daarom naar een andere plek. De geïnterviewde werkte nu bij de VDMB. Hij vertelt over een hinderlaag waar zijn eenheid in terecht kwam en welke erge gevolgen dat had. Hij had een mooie tijd bij de VDMB. De geïnterviewde vertelt hoe zijn terugkeer naar Nederland verliep en spreekt over de nazorg.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xgd-g9g8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-18i-5tz
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-18i-5tz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42030
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Nederland; Bergen op Zoom; Soerabaja