Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0010

DOI

De geïnterviewde werd op 7 februari 1914 geboren in Leiden. Gedurende de oorlog was hij politieagent. In deze functie is hij betrokken geweest bij het ophalen van een joods gezin in Den Haag. Hij is eveneens aanwezig geweest bij de deportatie van joden uit Barneveld naar kamp Westerbork. Dit waren joden die aanvankelijk vrijgesteld waren van deportatie vanwege hun functie in de maatschappij. Hij gaat uitvoerig op deze gebeurtenissen in en gaat in op de gevoelens die hij hierbij had. Naast deze gebeurtenissen heeft de geïnterviewde in de meidagen gevochten nabij Katwijk. Hier verhaalt hij eveneens gedetailleerd over.

The interviewee was born on 7 February, 1914 in Leiden. During the war he was a policeman. In this function he was involved in the deportation of a Jewish family in The Hague. He was also present during the deportation from Jews from Camp Barneveld to Camp Westerbork. The Jews in Barneveld were a group who were at first exempt from deportation because of their position in society. He talks extensively about these events and about his feelings about all of this. In addition to these events he fought in the first days of the occupation in May 1940, near Katwijk. He also gives details about this.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-25h-g6sc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41681
Provenance
Creator United States Holocaust Memorial Museum;Vrije Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department;drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker;Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera;drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent;dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department;drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker;Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera;drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent;dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format text/word;video/H264;image/jpg;text/pdf
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2010-04-01,2004-12-18,2010-03-28}