Veteranen Instituut, IPNV, interview 277

Dit is een tweede interview met deze man. Hij vertelt hierin verder over zijn uitzending naar Nederlands-Indië, over hoe de C- en de A-compagnie samen moesten gaan werken op Java. Ook vertelt hij hoe er na een grote veldslag geen krijgsgevangenen werden gemaakt, maar de her en der in het veld liggende gewonde vijandelijke militairen van de Nederlanders het genadeschot kregen. Dit besluit werd genomen nadat één van de gewonden er nog in slaagde een granaat tot ontploffing te brengen. Dit is een interview waarin veel geweld en gruwelijkheden naar boven komen uit de strijd in Indië, die meer en meer het karakter kreeg van een guerrilla.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xaz-vcad
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-c99-xgx
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-c99-xgx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35829
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Geography
Spatial Coverage Java; Tjimahi; Wangong; Bandoeng; Makasari; Boeahbatoe; Tjilatjap; Soekaradja; Padelarang