Inventariserend veldonderzoek in het plangebied Mierlo Santheuvel-de Loo AACnotities 32

Tijdens dit inventariserende veldonderzoek zijn sporen aangetroffen uit de Late Middeleeuwen. Er is echter geen vervolgonderzoek noodzakelijk geacht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-28n-2dpg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ybu1-oi
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ybu1-oi
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51882
Provenance
Creator Sam, D.A. (AAC/projectenbureau); Nyst, C.L. (AAC/projectenbureau)
Publisher AAC/projectenbureau
Contributor AAC/projectenbureau
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/jpeg; image/tiff; application/msword; access / mdb; mapinfo / tab; autocad / dwg
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.614 LON, 51.435 LAT); 51H; Santheuvel-de Loo; Mierlo; Geldrop-Mierlo; Noord-Brabant