Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview 13

Deze reeks interviews geven de herinneringen weer van Rotterdamse ooggetuigen aan de jodenvervolging.

Zie verder de scriptie van Anouk Eigenraam, Herinneringen van Rotterdamse ooggetuigen aan de jodenvervolging 1942 - 1945

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x63-zwpp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e1t-or7
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e1t-or7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41748
Provenance
Creator Vrije Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Anouk Eigenraam, onderzoeker en interviewer
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/word; audio/digital voice file; text/pdf; image/jpg
Discipline History
Spatial Coverage Rotterdam