Transect-rapport 2467: Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Wernhout, Wernhoutseweg 126 (NB)

DOI

In november 2019 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Wernhoutseweg 126 in Wernhout (gemeente Zundert). Het archeologisch vooronderzoek bestaat hier uit een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend veldonderzoek (IVO). De vraagstelling van deze onderzoeken is het specificeren van de archeologische verwachting van het plangebied en het toetsen en aanvullen van deze verwachting door middel van waarnemingen in het veld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xun-wkke
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163049
Provenance
Creator Sande, F.A. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor F.A. van der Sande (Transect BV);Sande, F.A. van der
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact F.A. van der Sande (Transect BV);Transect BV;Sande, F.A. van der
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage {2020-05-22,2019-11-18,2020-05-22}