Veteranen Instituut, IPNV, interview 302

Na een moeilijke jeugd ging deze Drentse jongeman voor zijn nummer naar Nederlands-Indië in 1947. Terwijl hij daar was, overleed in Nederland zijn moeder. Hij had daar veel verdriet van, maar had weinig tijd om te treuren want hij kwam op Java in levensgevaarlijke gevechtssituaties terecht. Vaak bleek de groepscommandant daarin de zaak niet goed in de hand te hebben. Deze man voelde zich niet veilig genoeg om tegen het onrecht dat hij zag in Indië en het wangedrag van de militairen iets in te brengen. En nog steeds wil men volgens hem de fouten van toen niet onder ogen zien. Hij gaat daarom niet meer naar reünies.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x96-fus4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1jl-ggx
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1jl-ggx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35836
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Java; Drenthe