100316-67 Store Haabendal

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1938 : Høj, 25 x 4,7 m; ujævn Overflade; mod V 6 mindre Randsten.1907 : Høj. 4,70 M. høj, 24-25 M. i Diam. Siderne er ujævne af overfladiske Gravninger; i Toppen er en lille Sænkning. I Overfladen ses mange mindre Sten; mod V staar 6 ikke store Randsten. Lynggroet i Ager. Fredlyst.2011-10-19: Græs- og kratklædt høj i ager.1938 : Høj, 25 x 4,7 m; ujævn Overflade; mod V 6 mindre Randsten.1907 : Høj. 4,70 M. høj, 24-25 M. i Diam. Siderne er ujævne af overfladiske Gravninger; i Toppen er en lille Sænkning. I Overfladen ses mange mindre Sten; mod V staar 6 ikke store Randsten. Lynggroet i Ager. Fredlyst.2011-10-19: Græs- og kratklædt høj i ager.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/14043/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/14043
Provenance
Creator Vendsyssel Historiske Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (10.379 LON, 57.427 LAT); Store Haabendal
Temporal Coverage 250000 BC - 1066 AD; Oldtid; OXXX