Onderzoeksgebied Parkeergarage Het Lichtruim, plangebied Melkweg te Bilthoven Gemeente De Bilt Archeologisch onderzoek: een proefsleuvenonderzoek en opgraving RAAP-rapport 2911

DOI

In opdracht van de gemeente De Bilt heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in april 2014 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het onderzoeksgebied “Parkeergarage Het Lichtruim” in Bilthoven. Het onderzoeksgebied, dat een oppervlakte heeft van circa 675 m², maakt deel uit van het grotere plangebied Melkweg, dat gefaseerd wordt heringericht (totale oppervlakte 6,1 ha). In het onderzoeksgebied dat in april 2014 is onderzocht, wordt in opdracht van Woonstichting SSW en gemeente De Bilt een halfverdiepte parkeergarage gerealiseerd bij het cultureel educatief centrum Het Lichtruim, met boven de parkeergarage een trapveld

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xkn-4kdr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69719
Provenance
Creator Molthof, H.M.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Point 2015-07-01T11:59:59Z