Zaltbommel voorgracht Slot Loevestein Gemeente Zaltbommel – Voorgracht Slot Loevestein Gemeente Zaltbommel – Voorgracht Slot Loevestein, Een archeologische begeleiding protocol opgraven

DOI

In opdracht van Combinatie Van Oord – GMB heeft ADC ArcheoProjecten van 24-11-2014 t/m 26- 11-2014 een Archeologische Begeleiding (conform protocol opgraven) uitgevoerd op de locatie Slot Loevestein, te Poederoijen. In het kader van het project Ruimte voor de Rivier- Munnikenland is voorgesteld de oorspronkelijke voorgracht van Slot Loevestein, die is gedempt, opnieuw uit te graven. Uit vooronderzoek is gebleken dat er in voorgracht nog delen van de grachtbodem aanwezig zijn en ook zullen er naar verwachting duikers en inlaten bewaard zijn gebleven. Onbekend is echter nog hoe diep de gracht precies was en hoe de doorsnede eruit zag. De geplande werkzaamheden zullen de aanwezige archeologische waarden verstoren en het uitgraven van de voorgracht biedt dan ook de mogelijkheid om gericht onderzoek te doen naar constructie en fasering van de voorgracht. In het onderzoeksgebied zijn sporen teruggevonden van de gedempte voorgracht die rondom de vesting van Slot Loevestein heeft gelegen. Gezien de volledige breedte niet in kaart is gebracht, is het lastig om een goede reconstructie te maken. De voorgracht heeft vermoedelijk aan de oostelijke kant verder richting het noorden gelegen dan wordt aangenomen. Op de dempingsfase van de gracht zijn enkele pakketten waargenomen, die vanuit het noorden af hellen naar het zuiden. Vermoedelijk is hier sprake van de aanleg/herstel van de glacis. Ten slotte zijn een achttal limietpalen terug gevonden, die langs de voorgracht hebben gestaan. Slechts twee hiervan staan vermoedelijk op hun oorspronkelijke plaats, aangezien ze ingegraven zijn aangetroffen. De palen waren stuk voor stuk genummerd, waarschijnlijk om de positie ten opzichte van elkaar aan te geven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x9a-vvpk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:115271
Provenance
Creator Loopik, J.
Publisher ADC
Contributor Gelderland;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Gelderland;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format pdf;doc;map;xls;jpg
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2014-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-03-14T11:59:59Z