Veteranen Instituut, IPNV, interview 838

De geïnterviewde vertelt over zijn IFOR en SFOR uitzending naar Bosnië. De aanloop naar zijn uitzendingen liep niet zonder problemen. De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden als chauffeur. Het was gevaarlijk werk. De geïnterviewde gaat in op de geweldsinstructies die hij meekreeg. Hij vertelt over de schaarse ontspanningsmomenten. Tijdens de SFOR missie moest er altijd met konvooi worden gereden. De geïnterviewde verbleef een tijd in het kamp in Busovaca. Hij vertelt wat hij meemaakte. De geïnterviewde gaat in op de verwerking van zijn ervaringen en vertelt over zijn veteranenactiviteiten.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xre-wf2f
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vli-lha
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vli-lha
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42311
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Bosnie; Busovaca; Nederland