Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1069

De geïnterviewde vertelt over haar activiteiten voor het Vrouwenkorps-KNIL. De vrouwen van het Vrouwenkorps werkten verspreid over Indië. Ze werden ingezet waar nodig, ook bij Amerikanen. Ze weet niet of er samenwerking was tussen het Vrouwenkorps en andere Vrouwenkorpsen in Indië. De geïnterviewde gaat in op de gang van zaken bij het vrouwenkorps. Ze vertelt over de mentaliteit van haar man, die in Nederland door haar familie beschouwd werd als een landverrader.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zne-2pvk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6o46-jm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47198
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië