Voormalige grasdrogerij aan de Oerdyk te Sneek, Gemeente Súdwest - Fryslân: Een bureau- en karterend booronderzoek

DOI

In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft Salisbury Archeologie B.V. een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek karterende fase (IVO-O) uitgevoerd met betrekking tot het plangebied ‘voormalige grasdrogerij’ aan de Oerdyk. In het plangebied bevinden zich een bouwvoor en/of verstoorde/opgebrachte laag op wad-/kwelderafzettingen op geulafzettingen behorende bij een getij-kreekbedding/zee-erosiegeul. In het oosten van het plangebied liggen de wad-/kwelderafzettingen op veen behorende bij een getij-oeverwal langs de getij-kreekbedding/zee-erosiegeul. Tijdens het veldonderzoek zijn in het plangebied geen archeologische vondsten of lagen waargenomen die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van een vindplaats.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2cy-2fac
Related Identifier 10.17026/dans-xfr-8a26
Related Identifier 10.17026/dans-xsb-pdmu
Related Identifier 10.17026/dans-xcf-qxgu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:73612
Provenance
Creator Bakker, A.M.
Publisher Salisbury Archeologie bv
Contributor Salisbury Archeologie bv
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Salisbury Archeologie bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-06-28T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-08-07T11:59:59Z