Mobiliteitsonderzoek Nederland 2007

DOI

Het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de in Nederland woonachtige bevolking met uitzondering van bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. Het onderzoek is uitgevoerd middels een schriftelijke enquête. Daarbij werden de respondenten telefonisch gemotiveerd om de vragenlijst in te vullen.
Respondenten zijn benaderd via een maandelijkse aselecte steekproef uit Nederlandse adressen. Daardoor is de steekproef zo up-to-date mogelijk.
(MON is een voortzetting van het jaarlijks sinds 1978 door het CBS uitgevoerde Onderzoek Verplaatsingsgedrag - OVG)

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xr6-vusn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:33530
Provenance
Creator Rijkswaterstaat;Dienst Verkeer en Scheepvaart;Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Socialdata GmbH - www.socialdata.de
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Socialdata GmbH - www.socialdata.de
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Excel 2003;Adobe 7.0;ASCII;SPSS 15.0
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage {2007-01-01,2007-12-31,2009-12-07}