Veteranen Instituut, IPNV, interview 436

De geinterviewde is geboren in 1923 in Semarang. In 1940 treed hij in militaire dienst. Hij wordt bij Soebang in de Tjiaterstelling ingezet. Hier wordt gebombardeerd en later komt de geïnterviewde hier terecht in gevaarlijke vuurgevechten. Ondanks gevaarlijke ondernemingen brengt hij het er gewond maar levend vanaf. Vanwege verwondingen en ziektes komt hij in verschillende ziekenhuizen. De geïnterviewde komt terecht in Kamp Tarsau en houdt zich hier bezig met verzetsactiviteiten. In 1945 weet hij te vluchtten uit het kamp. Na de Japanse capitulatie gaat hij in dienst bij de Gadja Merah.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zvu-seue
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pgk-iab
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pgk-iab
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41934
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Semarang; Soebang; Tjimahi; Changi; Thailand; Padelarang