Veteranen Instituut, IPNV, interview 671

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Kosovo. De geïnterviewde vertelt over zijn jeugd en opleiding en de motivatie voor zijn keuze voor defensie. Hij kwam bij de artillerie en leerde werken met de M109. De geïnterviewde gaat verder in op de militaire opleiding. De geïnterviewde vertelt over de reis naar Kosovo en beschrijft het kampement. Hij vertelt over de werkzaamheden en de dagindeling. De geïnterviewde deed graag iets extras, om zo misschien iets bijzonders mee te maken. Hij vertelt over de contacten met de lokale bevolking. De geïnterviewde gaat in op zijn ervaringen tijdens de uitzending en hoe hij gaandeweg een beter inzicht kreeg in zichzelf en zijn situatie. De uitzending heeft hij als een groot avontuur ervaren. De geïnterviewde vertelt over zijn terugkeer in Nederland en gaat in op de ontwikkelingen in zijn verdere loopbaan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z4r-usu7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ntr-4q0
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ntr-4q0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42148
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Kosovo; Nederland