Archeologisch onderzoek in- en effluentleidingen Afvalzuivering Haagse Regio

Ten behoeve van het project Afvalwateringzuivering van de Haagse Regio (AHR) is een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) gepland in het noordelijke deel van de Harnaschpolder met bijbehorende in- en effluentleidingen naar Leidscheveen en Den Haag. Opdrachtgever voor dit grote infrastructurele project is het Hoogheemraadschap van Delfland. De plaats van de installaties en de in- en effluentleidingen liggen op het grondgebied van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Nootdorp, Pijnacker en Schipluiden. Van bovengenoemd gebied is bekend dat het rijk is aan archeologische vindplaatsen. Om de archeologische belangen veilig te stellen die door de aanleg van deze infrastructurele werken kunnen worden aangetast, is er archeologisch onderzoek en tracébegeleiding uitgevoerd voorafgaande aan en tijdens de aanleg van de AWZI en leidingen.

Additional Info

Field Value
Source https://easy.dans.knaw.nl/ui/rest/datasets/easy-dataset:40223
Creator Rieffe, E.C.; Kooistra, L.I.; Bulten, E.E.B.; Dijk, J. van; Smeerdjik, D.G. van; Beurden, L. van; Nieweg, D.C.; Boonstra, Y.M.
Discipline Archaeology
Language Dutch
MetaDataAccess http://oai.narcis.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=dans:oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40223
PublicationYear 2015
Publisher Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Archeologie