Getuigen Verhalen, Het vergeten bombardement (Rotterdam 31 maart 1943), interview 01

De heer Eickman was achttien jaar toen hij het bombardement van 31 maart 1943 meemaakte. Het gezin overleefde het bombardement, maar door brand bleef er vrijwel niets over van het huis en de inboedel. Het gezin werd opgevangen door vrienden; van georganiseerde hulpverlening was vrijwel geen sprake. De Duitsers en de NSB gebruikten het Amerikaanse bombardement als propaganda. Sommige buurtgenoten hadden het bombardement op wonderbaarlijke wijze overleefd. De heer Eickman werd opgeroepen voor de Arbeitseinsatz. Hij dook twee jaar onder bij familie in Friesland. Als vrijwilliger in het Verzetsmuseum heeft hij tijdens zijn rondleidingen over het vergeten bombardement verteld.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xxp-yufr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bux-sq6
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-u0v-r7w
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:43084
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenisprojecten
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Klaas Kornaat (interviewer); Arthur Bueno (camera en geluid)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Rotterdam; Zuid-Holland; Nederland; Delfshaven; Bospolder; Willem Beukelszoonstraat; Tussendijken