Registratie uitstroom en bestemming schoolverlaters 2008 - BVE Monitor 2008

DOI

Databestand n.a.v. schoolverlatersenquĂȘte onder de gediplomeerde uitstroom van het BVE 2008.
De BVE-Monitor is gericht op schoolverlaters van de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De financiering ligt thans bij OCW, SZW, LNV en de deelnemende onderwijsinstellingen. Met het onderzoek wordt de overgang van school naar werk dan wel het vervolgtraject in het onderwijs in kaart gebracht. De schoolverlaters worden ongeveer anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding ondervraagd door middel van een schriftelijke/internet vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een gedeelte dat voor elke onderwijssoort identiek is en uit een variabel gedeelte waarbij de inhoud afhankelijk is van de onderwijssoort en/of de opleidingssector. Bij de BVE-Monitor ligt de nadruk met name op het vervolgonderwijs en de intrede op de arbeidsmarkt.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x2a-b76t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:37816
Provenance
Creator ROA, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - Universiteit Maastricht (primary investigator)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Research Centre for Education and the Labour Market;Maastricht University
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Research Centre for Education and the Labour Market;Maastricht University
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Adobe Reader;SPSS 15.0
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Point 2009-09-08T11:59:59Z