Een archeologische en bouwhistorische waarneming op de locatie Molenstraat 21-23 te Rhenen. Archeologische en bouwhistorische verslagen Milieudienst Zuidoost-Utrecht 5 Archeologische en bouwhistorische verslagen Milieudienst Zuidoost-Utrecht 5

DOI

Coordinaten: 167378 / 441114 Datum Complextype: Stadskern, esdek Datering: LME-NT Diversen: Archeologische en bouwhistorische waarneming na uitgraven van bouwput.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2z6-y9rf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:57901
Provenance
Creator Boer, P.C. de
Publisher Milieudienst Zuidoost-Utrecht Gemeente Rhenen
Contributor Omgevingsdienst regio Utrecht;Gemeente Rhenen
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Omgevingsdienst regio Utrecht;Gemeente Rhenen
Representation
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2014-05-28,2010-07-01,2014-05-28}