Veteranen Instituut, IPNV, interview 950

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en loopbaan voor hij op uitzending ging. De geïnterviewde zat als onderofficier bij de cavalerie. De geïnterviewde ging in IFOR 2 verband naar Bosnië. Hij beschrijft het gebied bij aankomst en gaat in op de spanning van de eerste dagen. Hij vertelt over het verkrijgen van inlichtingen en het waarnemen van heftige gebeurtenissen. Na terugkeer in Nederland voelde de geïnterviewde zich nog verbonden met uitzendgebied en ging snel weer terug. De geïnterviewde ging met SFOR 3 naar het gebeid. De spanning in het gebeid moest waargenomen worden en vervolgens hield de geïnterviewde zich bezig met de verdere ontwapening. De geïnterviewde bemerkte na zijn verlof dat het niet goed met hem ging. Hij vertelt over zijn vertrek bij Defensie en gaat in op de slechte nazorg. De geïnterviewde bleek PTSS te hebben en vertelt over de behandeling. De geïnterviewde uit zich kritisch over Defensie, maar kijkt positief terug op zijn tijd bij defensie en gaat in op zijn terugkeerreis naar Bosnië.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xpr-k8c6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-m4y-tnv
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-m4y-tnv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42391
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Novi Travnik; Nederland