Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1453

De geïnterviewde gaat in 1947 naar Indië als burgerambtenaar voor het KNIL. Hij werkte voor de topografische dienst. De expedities naar Borneo werden altijd vergezeld door militaire patrouilles. De geïnterviewde vertelt hoe de overdracht van het instituut aan de Indonesiërs verloopt. Hij vertelt over zijn ervaringen van de opstand van Westerling in 1950 te Bandoeng, waarop hij zijn vrouw en kinderen naar Nederland stuurt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2bw-7yrv
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wud3-tf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50365
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië