Bevolking van Leeuwarden 1850-1940

DOI

De dataset is een gedeelte van de gegevens van een sociale structuuranalyse van de bevolking van Leeuwarden 1850-1940. Deze is een aselecte steekproef van alle gezinshoofden uit het bevolkingsregister van Leeuwarden in 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910. Gegevens zijn verzameld over gezinssamenstelling, godsdienst, beroep en migratie. Voor details zie: R. van der Woude, Leeuwarden 1850-1914: De modernisering van een provinciehoofdstad (Leeuwarden 1994).

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xz5-yuvh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:38250
Provenance
Creator R.E. van der Woude
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 1990
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format MS Access
Coverage
Discipline History
Temporal Point 1990-07-01T11:59:59Z