Wildhage, Teteringen, gemeente Breda (NB). Een archeologische opgraving.

DOI

In opdracht van Breda Bouw BV heeft ADC ArcheoProjecten een Archeologische Opgraving uitgevoerd in het plangebied Wildhage op de locatie van de te bouwen woning type C. Vooronderzoek toonde aan dat sporen uit de Nieuwe Tijd (zie Periodetabel hieronder) aanwezig kunnen zijn in de directe nabijheid. Daarbij kunnen mogelijk sporen van een Spaanse verdedigingslinie tijdens een beleg van Breda (1624-1625) verwacht worden.Het hier gepresenteerde onderzoek leverde geen duidelijke sporen uit de Nieuwe Tijd op, alsmede ontbraken aanwijzingen voor een verdedigingswerk ter plekke, ten tijde van een Spaans beleg van Breda. De werkput bleek voor het grootste deel verstoord te zijn. Op een tweede vlak werd wel een humeuze laag gevonden. Daarnaast was een diepe kuil in het zuidprofiel van dee put zichtbaar. Zowel tijdens de vlakaanleg als binnen deze diepe kuil werd naast 19 /20e eeuwse aardewerk ook 16 /17e eeuws aardewerk geborgen.De verstoringen zijn dusdanig van aard en omvang, zodat op basis van deze opgraving geen beeld geschetst kan worden van mogelijk aanwezige archeologische waarden in de omgeving.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-27f-ubtt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:177756
Provenance
Creator Eimermann, E.
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2007-01-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-06-25T11:59:59Z