Veteranen Instituut, IPNV, interview 1063

De geïnterviewde heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Hij vertelt hoe zijn broer moest onderduiken. De geïnterviewde meldde zich na de oorlog aan bij de Marine. Hij werd stoker en werkte in de machinekamer. Hij vertelt over het varen op de Van galen. Hij praat over de bemanning, de samenwerking en beschrijft de dagindeling. Met de Van galen voer hij naar Korea. De sfeer op de boot was goed. De geïnterviewde vertelt over het passagieren, hij maakte vrienden in Hong Kong. Vanuit Hong Kong voer het schip via Japan naar Koreaanse wateren. Hier maakte hij een typhoon mee die voor veel schade zorgde. Hij vertelt over het leven aan boord, als stoker had je weinig te maken met de vuurgevechten. Na zijn terugkeer in Nederland voer hij nog een tijd op de Van Galen en later op de Doorman, een vliegdekschip. Hij reflecteert op de marine. Hij is trots dat de tijd bij de Marine hem heeft gevormd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x3d-grav
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qoi-d5l
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qoi-d5l
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42029
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Korea; Hong Kong; Nederland