Veteranen Instituut, IPNV, interview 317

Oudejaarsavond 1945-1946 ging deze oorlogsvrijwilliger naar Engeland. Hij vertelt over zijn opleidingstijd daar, en de boottocht die volgde naar Nederlands Indië. Op de rede van Singapore ging hij van boord en verbleef zes weken in een bivak op Malakka. Hij meldde zich in september 1946 voor een opleiding tot paracommando in Nieuw Guinea. Met een Dakota werd zijn groepje naar Sevenfleet op Nieuw Guinea gevlogen, naar de SOP, de School Opleiding Parachutisten. Oud KNIL-mensen verzorgden de intensieve en zware opleiding tot "Rode Baret". Later volgden verschillende acties op Java waar meerdere maten van deze man bij zijn omgekomen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x2r-2m89
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-n4w-ll0
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-n4w-ll0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35839
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Java; Bandoeng; Nieuw Guinea; Malakka