Veteranen Instituut, IPNV, interview 949

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewd gaat in op zijn opleiding en loopbaan. De geïnterviewde zat bij de genie. Hij vertelt over zijn functie als leidinggevende in Bosnië, en beschrijft zijn legering in Novi Travnik. De geïnterviewde vertelt over een sociale patrouille en hoe de armoede in het gebied hem raakte. De geïnterviewde gaat in op het verschil tussen de technische dienst en de genie die met elkaar samen moesten werken. De geïnterviewde vertelt over de politieke situatie en hoe moeilijk het vaak is om hierbinnen te handelen. De geïnterviewde gaat in op de waardering na terugkeer in Nederland en kijkt met voldoening terug op zijn uitzending.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z7e-h2wm
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-md4-r31
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-md4-r31
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42390
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Nederland; Bosnie; Novi Travnik