Veteranen Instituut, IPNV, interview 997

De geïnterviewde werd in 1947 uitgezonden naar Nederlands-Indie. Hij zat bij de Koninklijke Marine. Hij vertelt over de opleidingen en de gang van zaken. Op de Zuiderkruis vertrok hij naar Indie. De geïnterviewde werd overgeplaatst en voer een half jaar in de Riouwarchipel. De geïnterviewde werd regelmatig ingedeeld bij de mariniersbrigade waarvoor hij moest wachtlopen en patrouilleren. De marine vond hij een harde leerschool. De geïnterviewde heeft aan zijn uitzending PTSS overgehouden. De geïnterviewde vertelt over de werkzaamheden en beschrijft het leven aan boord. Vlak voordat hij terug naar huis mocht werd hij voor dienst in Nieuw-Guinea ingezet. Hij moest hier steeds patrouilleren. Hij vertelt over het vinden van Amerikaanse voorraden. De geïnterviewde werd overgeplaatst naar de MLD, hij beschrijft het verschil met de marine. De geïnterviewde reflecteert op zijn uitzending en heeft er spijt van. Nog steeds heeft hij te lijden onder zijn oorlogstraumas.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xy3-xgmp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-95o-vip
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-95o-vip
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42023
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Nieuw-Guinea; Soerabaja; Riouw Archipel; Hollandia; Singapore