Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nijmegen 2004

DOI

Grootschalig veldonderzoek onder de Nijmeegse bevolking, uitgevoerd door studenten sociologie en communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xjf-sf5a
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:4307
Provenance
Creator Ayse Guveli, Ruud van der Meulen, Jan Reitsma, Paul de Graaf - Radboud Universiteit Nijmegen - Communicatiewetenschap/Sociologie
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2004
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Point 2004-07-01T11:59:59Z