Veteranen Instituut, IPNV, interview 430

Deze Indische man werd al snel na de Japanse inval op Java in 1942 als krijgsgevangene naar Ceram verscheept, waar hij moest werken voor de Japanse bezetter. Hij werd ziek van uitputting en niet lang daarna naar Soerabaja gebracht, van waar hij naar het tiende Bat-kamp te Batavia vervoerd werd. De jongere krijgsgevangenen vormden kongsi's, wat hen iets minder kwetsbaar maakte. Halverwege 1944 werd hij overgeplaatst naar kampong Makassar, waar hij groente moest verbouwen. Januari 1945 volgde een transport naar Singapore, en van daar naar Saigon, waar hij barakken moest bouwen bij een vliegveld. In augustus werden ze in een overvolle trein vervoerd naar Saigon: Japan bleek verslagen te zijn. Ze moesten in hun kamp blijven, bij de haven. De Vietnamezen waren eerst gastvrij, maar de sfeer werd al snel grimmiger. Het was duidelijk dat de Vietnamezen de Europeanen - en dan met name de Fransen - zo snel mogelijk kwijt wilden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x5n-64wz
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6eu-baq
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6eu-baq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35877
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology
Spatial Coverage Ceram; Saigon; Vietnam; Batavia; Makassar ; Bandoeng; Java