IJsselstein, Koningshof, Schuttersgracht en Molenstraat Een archeologische begeleiding

ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Begeleiding (conform protocol Opgraven)1 uitgevoerd. Dit ten behoeve van de stadsvernieuwing binnen het gebied van de Koningsstraat, Schuttersgracht en Molenstraat in IJsselstein. De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van kabels- en leidingsleuven, zie hiervoor PVE fase2. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 6100 m² en was vóór de werkzaamheden in gebruik als openbare weg en parkeerterrein. Het gebied behelst het Koningshof, het zuidoost deel van de Molenstraat en de Schuttersgracht. Tijdens de begeleiding zijn sporen van bewoning uit de Late Middeleeuwen B en de Nieuwe Tijd B aangetroffen. In dit gebied komen dergelijke resten veel voor en geven aan dat hier in deze periode twee verschillende bewoningsfase te onderscheiden zijn.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zm9-rkwr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gv8p-d2
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gv8p-d2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56851
Provenance
Creator Pijpelink, A. (ADC ArcheoProjecten)
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; image/tiff; .mdb; .tab; .xlsx
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.042 LON, 52.018 LAT); Koningshof; IJsselstein; Gemeente IJsselstein; Utrecht