Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1091

Na zijn studie in Nederland vertrok de geïnterviewde voor een baan naar Indië. Hij vertelt over zijn werk, wat nog erg koloniaal van opzet was. Om deze reden veranderde de geïnterviewde van baan. De geïnterviewde vertelt over vakbonden in Indië en gaat in op een aantal problemen op het werk. De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen op zijn verschillende werkplekken in Indië tot aan 1958, hierna keerde hij terug naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-25p-vfm5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-v50y-bu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47275
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië