Getuigen Verhalen, Het Molukse perspectief in oorlogstijd, interview 34

Geïnterviewde 34 is geboren op 26 november 1928 in Sabang, Aceh, Indonesië. Hij groeide op in een gezin met drie zonen. Zijn vader was bij de marechaussee in Aceh, via Lombok en Bali, kwam het gezin in 1935 in Ambon terecht. In Ambon ging hij naar de schakelschool, een school met Nederlandse onderwijzers. Een van hen zou hij in 1944 terug zien als gevangene in Liang. Daar deelde hij namelijk rijst uit aan Australische gevangenen.

Na de oorlog hielp hij de Australiërs mee met het vinden van de lichamen van Australische soldaten. In eerste instantie werd hij door de Japanners vertrouwd, waardoor hij ondergrondse activiteiten voor de Australiërs uit kon voeren. Toen hij door een misverstand door de Japanners werd geslagen, is hij bij hen weggelopen.

In 1946 overleed zijn vader. Ook zijn broers waren overleden. Zijn moeder wilde niet dat hij naar Nederland of Australië ging. De RMS proclamatie heeft hij van dichtbij meegemaakt en hij heeft aan RMS zijde meegevochten tegen de TNI in 1950. Van veel leed is hij getuige geweest. Hij vindt dat Ambonezen nog steeds onderdrukt worden en vraagt zich af of het toeval is dat er precies 50 jaar zit tussen de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 en het uitbreken van de kerusuhan in 1999.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-22q-pauk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-t5r-n2l
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-t5r-n2l
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41447
Provenance
Creator Museum Maluku (MuMa) ©; Vreeswijk-Manusiwa, J.M.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format avi; doc; pdf
Discipline History
Spatial Coverage Indonesië; Molukken; Ambon; Indonesia; the Moluccas; Aceh; Atjeh; Liang