Veteranen Instituut, IPNV, interview 713

In 1944 moest deze man van de Duitse bezetter dwangarbeid gaan verrichten in een fabriek, wat hij weigerde. Hij dook onder en kwam in het verzet terecht in de omgeving van Gouda. Na de bevrijding ging hij voor de Binnenlandse Strijdkrachten als motorordonnans werken. Hij meldde zich ook als oorlogsvrijwilliger, om Nederlands Indië te bevrijden van de Japanners. Hij kreeg daarop een brief dat hij moest wachten tot hij als dienstplichtige opgeroepen werd. Daarop heeft hij zich opgegeven als onderofficier Genie bij de legertechnische dienst en werd hij in maart 1946 voor een half jaar naar Engeland gestuurd voor een militaire en vakcursus. In mei 1947 is hij naar Indië gegaan. Op Sumatra heeft hij onder meer een tijd in gevangenschap van de TNI verkeerd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-26t-8u7e
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8tw-byr
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8tw-byr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35998
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology
Spatial Coverage Gouda; Wolverhampton; Engeland; Medan; Prapat; Tobameer; Sibolga; Bukittingi; Sumatra