Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1151

De geïnterviewde woonde in Indië als kind op een plantage toen er plunderingen en aanvallen plaatsvonden. Zij moest met haar moeder vluchtten. Tijdens de bezetting kwam de geïnterviewde met haar moeder in een leprakamp waar ze pas in 1947 gevonden werden. Ze beschrijft hoe het leven in het kamp was. Met inzet van haar moeder werd het kamp bevrijd door de 7-december divisie. Tot slot vertelt de geïnterviewde over het leven van haarzelf en haar familie na de bevrijding en over haar vertrek naar Nederland in 1952.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xd2-4jgg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bge2-3h
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bge2-3h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47923
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië