Veteranen Instituut, IPNV, interview 444

DOI

Deze man uit 1911 werd op 29 augustus 1939 gemobiliseerd. Al jaren eerder had hij zijn militaire dienstplicht vervuld. Bij de algehele mobilisatie werd hij geplaatst bij 16 RI in Breskens. De compagnies administrateur pleegde zelfmoord en deze man was korporaal en volgde hem op. In de meidagen van 1940 liet een stuk geschut een Duitse landingsvloot in de Schelde zinken. Na de Duitse doorbraak bij Woensdrecht trok deze man met 8 anderen naar Antwerpen, om zo naar Engeland te ontkomen. Dat lukte echter niet en de Duitse bezettingstijd brak zo ook voor hen aan. Van augustus 1946 tot januari 1948 heeft deze man nog als administrateur gewerkt bij het Centrum KNIL in Nijmegen, waar hij zich onder meer bezighield met vermiste KNIL-militairen in Indië.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x4z-u9y5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35885
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Coverage
Discipline History;Humanities;Psychology;Geography
Temporal Coverage {2010-04-14,2008-05-22,2010-04-13}